Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przygotowanie gleby do odnowień

Przygotowanie gleby do odnowień lub zalesień polega na odsłonięciu gleby mineralnej w celu wykonania siewu lub sadzenia sadzonek. Jest nieodzownym warunkiem dobrej udatności upraw leśnych. Najczęściej stosowanym w Nadleśnictwie Świdwin sposobem przygotowania gleby jest wyoranie bruzd pługiem leśnym w odstępach co 1,5 m i szerokości ok. 70 cm oraz spulchnienie dna pasów spulchniaczem w celu poprawy struktury gleby. Prace te wykonuje się w okresie wrzesień – listopad pod odnowienia lasu wiosną następnego roku.