Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla Lasu

Średni roczny plan Nadleśnictwa w zakresie hodowli lasu, wynikający z planu urządzenia lasu oraz potrzeb pielęgnacyjnych, przedstawia się następująco:

- odnowienia i zalesienia 262 ha, w tym wprowadzanie II piętra – 34 ha,

- pielęgnowanie gleby 700 ha,

- pielęgnowanie upraw (CW) 205 ha,

- pielęgnowanie młodników (CP) 295 ha.

 

Szkółkarstwo

Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną o powierzchni produkcyjnej 10,12 ha. Produkcja sadzonek gatunków lasotwórczych takich jak sosna, świerk, daglezja, modrzew, buk, dąb bezszypułkowy oraz brzoza i olsza wykorzystywanych do zakładania upraw gospodarczych odbywa się z nasion zebranych w wytypowanych gospodarczych drzewostanach nasiennych – GDN.

Średnioroczne zapotrzebowanie na sadzonki do odnowień kształtuje się na poziomie:

- sosna – 400 – 500 tys. szt.,

- buk – 800 – 1000 tys. szt.,

- dęby – 450 – 500 tys. szt.,

- modrzew – 25 tys. szt.,

- olsza – 15 – 20 tys. szt.,

- brzoza – 5 – 10 tys. szt.,

- jodła – 25 tys. szt.,

- grab – 15 tys. szt.,

- lipa – 10 –15 tys. szt.,

- świerk – 20 – 30 tys. szt.,

- krzewy – 15 – 20 tys. szt.