Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Wykaz imienny stanowisk funkcyjnych w Nadleśnictwie wg stanu na dzień 29.03.2021r.

Nadleśniczy - Rafał Grzegorczyk

Zastępca Nadleśniczego - Krzysztof Kopka

Główny Księgowy - Monika Mańka

Komendant Posterunku Straży Leśnej - Grzegorz Gulbas

W skład Nadleśnictwa wchodzą trzy obręby leśne:

Obręb Klęcko : 9217,05 ha

z leśnictwami:

- Świdwin 1757,92 ha

- Sława 1648,03 ha

- Bronowo 1165,45 ha

- Klęcko 1466,04 ha

- Karsibór 1757,37 ha

- Gawroniec 1422,24 ha

Obręb Podwilcze : 6046,85 ha

z leśnictwami:

- Sidłowo 1276,15 ha

- Sławoborze 1381,03 ha

- Nowy Dwór 1226,31 ha

- Batyń 2163,36 ha

Obręb Świdwin : 9669,04 ha

z leśnictwami:

- Międzyrzecz 1548,85 ha

- Lekowo 1408,85 ha

- Zagrody 1266,52 ha

- Krzecko 1269,88 ha

- Biały Zdrój 1472,14 ha

- Rusinowo 1422,57 ha

- Oparzno 1280,23 ha

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa - 24932,94 ha