Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Melioracje leśne

Melioracje agrotechniczne leśne to zabiegi wykonywane w okresie poprzedzającym odnowienie lub zalesienie. Wierzchołki drzew, gałęzie i inne pozostałości drzewne pozostające na powierzchni po wyróbce sortymentów są rozdrabniane za pomocą kruszarek i zmieszane z glebą lub w przypadku znacznej ilości pozostałości drzewnych utrudniających przygotowanie gleby do sadzenia są wywiezione poza pozycje i rozdrobnione.