Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska”

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Vaule Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczenia Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”. Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń” Grupa Robocza FSC-Polska.

1. Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (CVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fscorg/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Świdwin – plik w załączeniu.

3. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 1-14.04.2014 roku Nadleśnictwo Świdwin przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Doroty Pulnik; tel. 94 36 427 85; email: dorota.pulnik@szczecinek.lasy.gov.pl