Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grzyby

Jak zbierać grzyby. Zbieramy tylko te grzyby, co do których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Nie wolno rozpoznawać trujących gatunków grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku – gatunki śmiertelnie trujące mają przeważnie smak przyjemny, słodkawy. Nie należy zbierać grzybów zbyt młodych, ponieważ nie wszystkie cechy potrzebne do identyfikacji mogą być u nich wykształcone. Najwięcej gatunków trujących występuje wśród grzybów blaszkowych. Grzyby należy wykręcać z podłoża, a miejsca po nich przykrywać mchem lub ściółką leśną, dzięki czemu zapobiegniemy wysychaniu grzybni. Nie zbierajmy grzybów znajdujących się pod ochroną prawną i nie niszczmy grzybów niejadalnych i trujących.