Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

Nadleśnictwo Świdwin informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej: FSC® i PEFC.

Dokumenty te gwarantują, iż Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.

 

Certyfikat FSC®  został przyznany w 2007 roku w oparciu o audyt przeprowadzony przez firmę SGS, co 5 lat przeprowadzone są kolejne audyty przedłużające certyfikację. Kontrola obejmowała analizę dokumentacji prowadzonej przez nadleśnictwa i biuro RDLP w Szczecinku oraz lustrację terenową w nadleśnictwach. Podczas pobytu w terenie audytorzy oceniali sposób prowadzenia gospodarki leśnej, jej wpływ na ochronę przyrody oraz jakość prac leśnych wykonywanych przez zakłady usług leśnych i ich relacje z nadleśnictwami. Certyfikat przyznany RDLP w Szczecinku został zarejestrowany pod numerem SGS-FM/COC-000008 i daje prawo do posługiwania się logo FSC przez kolejne pięć lat od ostatniego audytu. Certyfikat obejmuje wszystkie nadleśnictwa na terenie RDLP w Szczecinku.

Regionalna Dyrekcja w Szczecinku otrzymała certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze C023398.

Certyfikat FSC ważny jest od 29.09.2017 r. do 28.09.2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikat PL PEFC – 17/0639. Natomiast Nadleśnictwo Świdwin posiada certyfikat PL PEFC - 17/0639-24. Certyfikat został przyznany przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. Przyznanie certyfikatu potwierdza prowadzenie gospodarki leśnej zgodnej z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów, określonymi w Dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska.

Certyfikat PEFC ważny jest od 24.12.2017 r. do 23.12.2020 r.