Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bobry

„Bóbr europejski jest największym gryzoniem Europy. Bobry zajmują terytoria przez wiele lat, często przez całe życie. Bobry przystosowują środowisko dla swoich potrzeb i zmieniają je w tak dużym stopniu, jak żadne inne zwierzę. Najchętniej zajmują one tereny niskie - pobrzeża nizinnych cieków i jezior, rowy melioracyjne, bagienka śródleśne i śródłąkowe. Działalność inżynieryjna bobrów jest wywołana potrzebą zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Stały i podwyższony poziom wody pozwala na ukrycie podwodnych wejść do schronień - domków (żeremi) i nor, umożliwia zatopienie magazynów pokarmu na zimę, skraca drogę ucieczki w przypadku żerowania bobrów na lądzie i ułatwia spławianie drewna. Inżynierska działalność bobrów była i jest podstawą funkcjonowania wielu ekosystemów. Populacja bobrów w najbliższych latach będzie wzrastać liczebnie.” Tekst zaczerpnięto ze strony www.bobry.pl