Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Świdwin występuje 15 użytków ekologicznych uznanych uchwałami:

     • Nr XXVIII/183/98 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 15.06.1998 r,

     • Nr XLII/232/98 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 05.06.1998 r,

     • Nr LII/390/98 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 17.06.1998 r,

     • Nr IV/29/99 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 09.03.1999 r,

     • Nr IV/35/99 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 04.02.1999 r,

     • Nr V/34/99 Rady Gminy w Brzeżnie z dnia 04.03.1999 r,

     • Nr XXIV/145/2001 Rady Gminy w Brzeżnie z dnia 27.04.2001 r.   

Aktualnie na gruntach Nadleśnictwa powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 70,88 ha.