Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łatwiej zanocujesz na dziko w Lasach Państwowych - Program "Zanocuj w lesie"

O historii programu

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na bliski kontakt z naturą, minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób i szybko rośnie. Do tego dochodzą ci, którzy po prostu chcą przenocować w lesie. Zwłaszcza w okresie pandemii, gdy chętnych na spędzanie urlopu w Polsce lawinowo przybyło.

Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu bushcraftem i survivalem, udostępniamy obszary leśne pod te formy aktywności. To doskonała okazja do głębokiego kontaktu ze środowiskiem naturalnym, możliwość obserwacji przyrody i ucieczki od wielkomiejskiego szumu - powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Edward Siarka.

Uważamy, że decyzja o kontynuacji i rozszerzeniu projektu jest wspólnym sukcesem środowisk osób związanych z surwiwalem/bushcraftem oraz samych leśników. Jest również doskonałą informacją dla wszystkich miłośników lasu. Mamy nadzieję, że rozwój projektu przyczyni się do upowszechniania idei etyki outdoorowej, stanowiącej dotychczasowy fundament funkcjonowania obszarów pilotażowych. Jesteśmy przekonani, że postępowanie zgodne z 7 zasadami Leave No Trace, na stałe wpisze się w leśny savoir-vivre świadomych i odpowiedzialnych użytkowników lasu. – mówi Przemysław Płoskonka, rzecznik Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Mimo to idea „włóczenia się w dziczy” stanowiła wyzwanie dla Lasów Państwowych jako zarządcy większości terenów leśnych w kraju. Dla przykładu, ustawa o lasach z 1991 r. w art. 30 zabrania biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Dlatego Lasy Państwowe w 2019 r. wspólnie ze środowiskami bushcraftowców i surwiwalowców wypracowały nowatorskie rozwiązanie, które polegało na wyznaczeniu pilotażowych obszarów obejmujących ponad 65 tys. ha lasów. Leśnicy skorzystali w tym wypadku z opinii prawnej, według której skoro ustawodawca nie określa dokładnie sposobu wyznaczenia przez nadleśniczego miejsc biwakowania, to można wskazać nie tylko konkretne, punktowe miejsce, ale również cały duży teren o precyzyjnie określonych granicach.

W trakcie trwania pilotażu obszarów wyznaczonych dla miłośników nocowania w lesie prowadzone były badania ankietowe zarówno wśród użytkowników, jak i zarządców terenu. Doświadczenia, refleksje, wnioski zarówno leśników jak i przedstawicieli organizacji bushcraftowych i surwiwalowych pokazały, że potrzebna jest kontynuacja tej formy udostępniania lasu, ale na nieco zmienionych warunkach.

- Chcieliśmy też choćby poprzez nazwę programu pokazać, że dłuższe przebywanie w lesie wraz z nocowaniem to pomysł na spędzenie czasu na łonie natury skierowany do wszystkich zainteresowanych nie tylko bushcrafterów i surwiwalowców. Myślę, że zainteresujemy tą propozycją spędzenia czasu/wakacji/weekendu, wszystkich którzy chcą zasmakować bliskiego kontaktu z lasem, osób które być może nigdy wcześniej nie nocowały „na dziko” w lesie, bez udogodnień. Jest to program dla osób odpowiedzialnych, ale lubiących dreszczyk emocji, dobrze przygotowanych do warunków terenowych – mówi Andrzej Konieczny dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Świdwin przystąpiło do programu Zanocuj w lesie. Od 1 maja udostępniono dwa obszary do nocowania na dziko w lesie.

Obszar pod nazwą „KŁĄCKO” o powierzchni - 3169,64 ha. Granicę poprowadzono drogami publicznymi zaczynając od miejscowości Brzeżno – Rzepczyno – Przyrzecze – Rycerzewko – Ostrowice – Borne – Przytoń – Rydzewo – Nętno – Łabędzie – Pęczerzyno - Brzeżno. Zgłoszony teren obfituje w malownicze krajobrazy, przepiękne lasy z bogactwem rodzimej fauny i flory a także w liczne jeziora oraz rzeki. Turysta znajdzie tu szlaki piesze, rowerowe oraz konne. Na terenie obszaru występują następujące formy ochrony przyrody: obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska”, „Dorzecze Regi” oraz „Karsibórz Świdwiński”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Karsibór”, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin.

Obszar pod nazwą „KRZYCKO” o powierzchni – 2661,00 ha. Granicę obszaru poprowadzono drogami publicznymi poczynając od miejscowość Sławoborze – Krzecko - Kłodzino – Nielep – Bystrzyna - Biały Zdrój – Sławoborze. Obszar posiada urozmaiconą rzeźbą terenu, wzgórza i wąwozy, których zbocza porośnięte są dąbrowami, lasami mieszanymi bukowo-sosnowymi i borami sosnowymi. Bogaty zwierzostan. Liczne jeziora, rozległe powierzchnie mszarów to miejsca lęgowe awifauny. Turysta znajdzie tu szlaki piesze, rowerowe oraz konne. Teren obszaru obejmuje swoim zasięgiem następujące formy ochrony przyrody: obszar Natura 2000 „Bystrzyno”, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochronę gatunkową zwierząt i roślin.

Turysto zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z regulaminem korzystania z obszaru.

Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie Świdwin: Dorota Pulnik tel. 882 074 541

Wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem w lesie i wszystkimi formami leśnych aktywności zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Wasze opinie na temat turystyki w lasach są dla nas niezmiernie cenne, dlatego prosimy abyście poświęcili minutę na podzielenie się poglądami.

Link do ankiety na stronie : http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl