Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu

 

      Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Świdwin ocenia się jako dobry. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk i dość duże zróżnicowanie drzewostanów.

      Do głównych czynników mających wpływ na powstawanie zagrożeń dla lasów Nadleśnictwa należą: znaczny udział drzewostanów na gruntach porolnych, występowanie monokultur gatunków iglastych, niekorzystne warunki meteorologiczne, wysoki stan zwierzyny płowej.

      Dużą uwagę poświęca się kontroli występowania szkodliwych owadów, takich jak: szeliniak sosnowiec, poproch cetyniak, strzygonia choinówka, cetyniec większy, drwalnik paskowany. Terminowe usuwanie wywrotów i złomów świerkowych oraz stosowanie pułapek feromonowych i klasycznych skutecznie ogranicza występowanie kornika drukarza. Wywiesza się również skrzynki lęgowe dla ptaków, które żywią się szkodliwymi owadami.

      Największe zagrożenie od patogenów grzybowych występuje w drzewostanach na gruntach porolnych. Drzewostany te są z reguły w mniejszym lub większym stopniu opanowane przez hubę korzeniową i opieńkową zgniliznę korzeni.

      Zwierzyna płowa uszkadza uprawy leśne poprzez zgryzanie pączków i spałowanie drzewek. Aby temu zapobiec stosuje się grodzenie upraw, chemiczne zabezpieczanie repelentami młodych drzewek, rysakowanie drzewek starszych oraz wykładanie w okresie zimowym drzew do zgryzania. Znaczące szkody w uprawach wyrządzają również dziki.