Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Pełna lista gatunków chronionych występujących na terenie Nadleśnictwa Świdwin nie jest znana, ze względu na brak specjalistycznych opracowań florystycznych i faunistycznych, obejmujących całą powierzchnię Nadleśnictwa.

Dane przedstawione w dalszej części są wynikiem m.in. obserwacji dokonanych przez pracowników BULiGL Oddział w Szczecinku w trakcie terenowych prac urządzeniowych, informacji uzyskanych z Nadleśnictwa, inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 wykonanych przez pracowników Nadleśnictwa w 2007 r., materiałów do PZO dla obszarów Natura 2000, jak również wynikiem analizy opracowań waloryzacji przyrodniczych gmin położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin.

ROŚLINY CHRONIONE

Na gruntach Nadleśnictwa Świdwin stwierdzono stanowiska 30 gatunków roślin objętych prawną ochroną, w tym: 7 – ścisłą, 23 – częściową. Wśród stwierdzonych roślin 7 gatunków jest wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin lub na Czerwonych Listach Roślin i Grzybów Polski.

ZWIERZĘTA CHRONIONE

Na terenie Nadleśnictwa Świdwin stwierdzono występowanie 185 gatunków zwierząt objętych prawną ochroną, w tym 19 owadów, 1 pijawka, 1 ślimak, 1 małża, 7 ryb, 13 płazów, 5 gadów, 118 ptaków i 20 ssaków. Dane odnośnie szczegółowej lokalizacji części gatunków zaewidencjonowanych (w tabeli wyszczególnionych kolorem) wprowadzono do opisów taksacyjnych i naniesiono na odpowiednią mapę tematyczną.