Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin występują następujące obszary Natura 2000:

- „Dorzecze Parsęty" (PLH 320007) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty,

- „Karsibórz Świdwiński" (PLH 320043)- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty,

- „Jeziora Czaplineckie" (PLH 320039)- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty,

- "Dorzecze Regi" (PLH 320049) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty,

- "Bystrzyno" (PLH 320061) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska" (PLB 320019).