Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Według stanu na 01.01.2019 r. w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin występują

następujące obszary Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO):

             - PLB320019 „Ostoja Drawska”.

specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

             - PLH320007 „Dorzecze Parsęty”,

             - PLH320039 „Jeziora Czaplineckie”,

             - PLH320043 „Karsibórz Świdwiński”,

             - PLH320049 „Dorzecze Regi”,

             - PLH320061 „Bystrzyno”.

       Charakterystyka obszarów przedstawiona w dalszej części opracowana została z

wykorzystaniem danych i opisów zawartych w Standardowych Formularzach Danych (SDF)

dla obszarów.