Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się 23 obwody łowieckie dzierżawione przez 16 Kół Łowieckich.

W ostatnich pięciu latach średnie pozyskanie zwierzyny kształtowało się następująco:

jelenie – 200 sztuk,

daniele – 76 sztuk,

sarny – 594 sztuk,

dziki – 885 sztuk.

Dobre praktyki łowieckie w zakresie postępowania myśliwego przed i po strzale do zwierzyny oraz postępowania z upolowaną zwierzyną.

W załączonych plikach znajdują się materiały do pobrania: