Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Rys historyczny Nadleśnictwa Świdwin

Historia Nadleśnictwa Świdwin sięga lat powojennych. Z okresu przedwojennego nie zachowały się żadne materiały, na podstawie których można by wnioskować o sposobie organizacji i stopniu intensywności gospodarki leśnej.

   Lasy Nadleśnictwa składają się w większości z lasów należących wcześniej do dużych majątków rolno-leśnych         i drobnej własności chłopskiej. Przejęcie ich nastąpiło w dniu 20.01.1945 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej. Pozostałe lasy to dawne lasy miejskie miasta Świdwin i dawne lasy państwowe.

   Od 1945r. do 1973r. roku gospodarkę leśną prowadzono na obszarze jednego obrębu Świdwin. W 1973r. wskutek zmian organizacyjnych do Nadleśnictwa Świdwin włączono byłe Nadleśnictwo Klęcko, tworząc Nadleśnictwo dwuobrębowe, składające się z obrębów Klęcko i Świdwin.

W 1975r. na podstawie Zarządzenia Nr 50 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 02.10.1975 r. włączono do Nadleśnictwa Świdwin część Nadleśnictwa Rąbino, wydzieloną jako obręb Rąbino i przemianowaną później na obręb Podwilcze. Od tego czasu Nadleśnictwo gospodaruje na trzech obrębach: Klęcko, Podwilcze i Świdwin.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa położone jest miasto powiatowe Świdwin oraz miejscowości gminne: Sławoborze, Rąbino, Ostrowice i Brzeżno.

   Biuro Nadleśnictwa znajduje się w Świdwinie. Od 2008 r. urzędujemy w nowej siedzibie.