Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drewno martwe

      W Nadleśnictwie Świdwin zgodnie z ustaleniami Komisji Założeń Planu, wykonano dodatkowy pomiar drewna martwego na wybranych powierzchniach próbnych, tj. na co dziesiątej powierzchni próbnej zakładanej do celów określenia zasobów miąższości drzewostanów Nadleśnictwa. Odbębnie określono miąższość drewna drzezw stojących i złomów oraz miąższość drzew leżących i fragmentów drzew martwych.

Wyniki pomiaru przedstawia tabela.

Średnia (0 Głosy)