Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W zasięgu Nadleśnictwa Świdwin, w części południowej obrębu Klęcko zlokalizowany jest fragment Drawskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa obszar obejmuje 790,68 ha, co stanowi 2,1% całkowitej powierzchni obszaru.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 160,27 ha, w tym:

- grunty zalesione i niezalesione - 148,59 ha,

- grunty nieleśne - 9,22 ha,

- grunty związane z gospodarką leśną - 2,46 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Emerytura leśniczego Pana Zbigniewa

Emerytura leśniczego Pana Zbigniewa

Po 47 latach pracy, w tym 40 latach na stanowisku leśniczego, pracę zakończył leśniczy leśnictwa Karsibór Pan Zbigniew Kostanek. To utalentowany leśnik, zamiłowany przyrodnik i rozważny myśliwy. Wychowawca wielu pokoleń leśników, szeregu cenionych leśniczych. Odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego.

Panująca epidemia nie pozwoliła na pożegnanie stosowne do zaangażowania i zasług. Lecz pożegnanie w gronie całej załogi i zaproszonych gości odbędzie się, gdy minie dramat koronawirusa.

W związku z przejściem na emeryturę życzymy radości, zdrowia, satysfakcjonującego odpoczynku i realizacji odkładanych dotychczas planów i marzeń.

Fot. R. Jeziorna, M. Mańka