Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W zasięgu Nadleśnictwa Świdwin, w części południowej obrębu Klęcko zlokalizowany jest fragment Drawskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa obszar obejmuje 790,68 ha, co stanowi 2,1% całkowitej powierzchni obszaru.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 160,27 ha, w tym:

- grunty zalesione i niezalesione - 148,59 ha,

- grunty nieleśne - 9,22 ha,

- grunty związane z gospodarką leśną - 2,46 ha.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zrywka drewna

Zrywka drewna

Zrywka drewna to transport drewna z miejsca pozyskania do miejsca składowania, załadunku lub wstępnej obróbki. Jest to pierwsza faza transportu drewna, najtrudniejsza i najkosztowniejsza. Ze względu na rodzaj użytego sprzętu zrywkowego zrywkę dzielimy na ręczną, konną, grawitacyjną (przy użyciu ryz lub ślizgów), mechaniczną wykonywaną ciągnikami rolniczymi lub ciągnikami specjalistycznymi - skidderami i forwarderami oraz zrywką wykonywaną wciągarkami, kolejkami linowymi. Ze względu na sposób transportowania drewna zrywkę dzieli się na wleczoną (na całej długości drewno styka się z glebą), półpodwieszoną (jeden koniec sztuk jest podwieszony a drugi jest ciągnięty po ziemi), podwieszoną (drewno nie styka się z glebą), nasiębierną (drewno jest załadowane na ciągnik zrywkowy).