Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przed owadami

Ochrona lasu przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi) np. brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki i zawodnica świerkowa wykonywane są prace prognostyczne tj. liczenie samic brudnicy mniszki w czasie kulminacji rójki, jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny. W przypadku nadmiernego rozwoju szkodników wykonuje się zabiegi zwalczające. Szkodniki wtórne (cetyńce, korniki i przypłaszczek granatek) uszkadzają drzewa w starszych drzewostanach iglastych. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na wyznaczaniu i terminowym usuwaniu oraz wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych oraz utylizacji resztek poeksploatacyjnych powstałych po ich usunięciu. Sprzymierzeńcami leśników w walce ze szkodliwymi owadami są ptaki. Wywieszanie budek lęgowych i dokarmianie w okresie zimowym poprawia warunki ich bytowania.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Razem #sprzątaMY polskie lasy

Razem #sprzątaMY polskie lasy

Nadleśnictwo Świdwin zaprasza w dniu 20.09.2019r. do udziału w akcji społecznej pod nazwą #sprzątaMY las, której inicjatorem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich obywateli naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych szkół i placówek oświatowych kształcących młodzież w wieku od 12 lat. Ma ono na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.

Nadleśnictwo Świdwin jako miejsce do sprzątania wyznaczyło teren wokół jeziora Bukowiec. Akcja zostanie przeprowadzona w godzinach 11:30-13:30. Worki oraz rękawice można pobrać w dniu sprzątania od godz. 11.00, na miejscu, przy wjeździe nad jez. Bukowiec, które zostało wyznaczone również jako miejsce składowania zebranych śmieci.

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O ZGŁASZANIE UDZIAŁU POD NR TEL. NADLEŚNICTWA 94 36 526-52 LUB BEZPOŚREDNIO DO OSOBY KOORDYNUJĄCEJ AKCJĘ PANI DOROTY PULNIK TEL. 882 074 541.

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji.

Śmieci zupełnie do lasu nie pasują. Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”, w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

W załączeniu do pobrania mapka z zaznaczonym terenem przeznaczonym do sprzątania oraz miejscem poboru worków i rękawiczek oraz miejscem złożenia zebranych śmieci.

Materiały do pobrania