Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przed owadami

Ochrona lasu przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi) np. brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki i zawodnica świerkowa wykonywane są prace prognostyczne tj. liczenie samic brudnicy mniszki w czasie kulminacji rójki, jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny. W przypadku nadmiernego rozwoju szkodników wykonuje się zabiegi zwalczające. Szkodniki wtórne (cetyńce, korniki i przypłaszczek granatek) uszkadzają drzewa w starszych drzewostanach iglastych. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na wyznaczaniu i terminowym usuwaniu oraz wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych oraz utylizacji resztek poeksploatacyjnych powstałych po ich usunięciu. Sprzymierzeńcami leśników w walce ze szkodliwymi owadami są ptaki. Wywieszanie budek lęgowych i dokarmianie w okresie zimowym poprawia warunki ich bytowania.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Emerytura leśniczego Pana Zbigniewa

Emerytura leśniczego Pana Zbigniewa

Po 47 latach pracy, w tym 40 latach na stanowisku leśniczego, pracę zakończył leśniczy leśnictwa Karsibór Pan Zbigniew Kostanek. To utalentowany leśnik, zamiłowany przyrodnik i rozważny myśliwy. Wychowawca wielu pokoleń leśników, szeregu cenionych leśniczych. Odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego.

Panująca epidemia nie pozwoliła na pożegnanie stosowne do zaangażowania i zasług. Lecz pożegnanie w gronie całej załogi i zaproszonych gości odbędzie się, gdy minie dramat koronawirusa.

W związku z przejściem na emeryturę życzymy radości, zdrowia, satysfakcjonującego odpoczynku i realizacji odkładanych dotychczas planów i marzeń.

Fot. R. Jeziorna, M. Mańka