Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kordelas Leśnika Polskiego dla Zbigniewa Kostanka

Kordelas Leśnika Polskiego dla Zbigniewa Kostanka

Podczas Majówki Leśników na Świętej Górze Polanowskiej, która miała miejsce 31 maja br., dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku Andrzej Modrzejewski, wyróżnił leśniczego Leśnictwa Karsibór Zbigniewa Kostanka Kordelasem Leśnika Polskiego.

Kordelas Leśnika Polskiego wręczyli: Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Modrzejewski - Dyrektor RDLP w Szczecinku oraz Tomasz Skowronek - Zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinku. Ceremonia odbyła się w obecności pracowników wszystkich jednostek regionalnej dyrekcji oraz zaproszonych gości reprezentujących współpracujące służby, instytucje oraz firmy.

Zbigniew Kostanek podjął pracę w Lasach Państwowych w roku 1973. Od blisko 40 lat jest leśniczym Leśnictwa Karsibór (wcześniej Gręboszewo).
Leśnictwo, którym kieruje należy do jednych z trudniejszych w Nadleśnictwie. Blisko 70% powierzchni tego leśnictwa do siedliska lasowe, a siedliska bagienne stanowią ponad 20%. Teren całego leśnictwa znajduje się w obszarze szczególnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska”. Ponadto na terenie leśnictwa występują liczne formy ochrony przyrody. Ostoje różnorodności biologicznej stanowią 445 ha, a chronione siedliska przyrodnicze Natura 2000 828 ha. Wizytówką pracy leśniczego są uzyskane i wzorowo wyprowadzone odnowienia naturalne. 

Zbigniew Kostanek cieszy dużym poważaniem i autorytetem zarówno w środowisku zawodowym jak również lokalnej społeczności. Aktywnie uczestniczy w działalności łowieckiej.

"Kordelas Leśnika Polskiego to wyjątkowe odznaczenie przyznawane od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową. Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego.
Każdy Kordelas wręczany jako wyróżnienie na swój kolejny, unikalny numer."